data/20190401-banner/cin-cin-amica-fejlec.jpg
data/20190401-banner/cin-cin-amica-fejlec_2.jpg
data/20190401-banner/cin-cin-amica-fejlec_3.jpg
data/20190401-banner/cin-cin-amica-fejlec_4.jpg

Szűrés méret alapján

  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
Keresés

Garancia

 


A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

A hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A szavatosság a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthető. A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időtartama alatt a Forgalmazó (Cin Cin Amica) ügyfélszolgálata végzi. A szavatosság első 6 hónapja alatt a bevizsgálás költségét a Forgalmazó állja, a fennmaradó 18 hónapban a Vásárló az esetleges reklamációval a fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat, s a jogos reklamációról szóló jegyzőkönyvvel érvényesítheti szavatossági jogát.

Meghibásodás esetén- a szavatossági jegyen feltüntetett címre kell visszaküldeni a terméket. A szavatosság nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. (Kézhezvételi időpont a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.) Ezt a szándékát írásban (e-mailben) kell jeleznie az ügyfélszolgálat felé és a kiszállított terméket, a lenti dokumentummal együtt a Cin Cin Amica címére vissza kell juttatnia. Ebben az esetben a Cin Cin Amica haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amennyiben a Vevő a terméket visszaszolgáltatta az eladó részére. A visszatérítés a normál szállítási költségre is vonatkozik, azonban a megrendelt termék visszajuttatásának költségeit a Vevő viseli. Elállás esetén a vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak ez emelt díjú fuvarozásból  eredő többletköltségeket (Express kiszállítás), csak a normál fuvarozási díjat.

Amennyiben a Vevő él elállási jogával úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, a számlával együtt. Az elállást a jelen ÁSZF mellékletében foglat elállási nyilaktozaton a Cin Cin Amica eletroikus úton jelentheti be a Vevő. A Cin Cin Amica kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Cin Cin Amica banki átutalással téríti meg a termék vételárát.Visszaküldés az űrlapon található címre történjen. A csomagolás sérüléséből, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk költségei a Vevőt terhelik. Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, akkor a Cin Cin Amica nem vállalja a termék visszavásárlását.


A szükséges dokumentum az alábbi linkről letölthető:

 

Készítette: OpenCart Magyarország
Cin Cin Amica női cipőbolt - Budapest © 2019